Dogru-Yer : Geri döndüm arkadaşlar! Tam gaz devam :)

 

 

 

 

£ğlence Zamanı

*****:::::..... Doğru Yerdesin!....:::::*****

İcatlar

Buluşun Yılı Bulucu Doğum-Ölüm Ülkesi Buluş
1249 Rodger Bakon (1220-1292) Çinliler Barutu buldu
1280 Salvino degli Armati (1452–1519) İtalyan Gözlüğü icat etti
1485 Leonardo ser Piero da Vinci   İtalyan Anatomi, astronomi, botanik, inşaat mühendisliği,kimya,jeoloji,geometri, hidrodinamik, matematik, makine mühendisliği, optik, fizik, zooloji konularında yüzlerce çalışma ve tasarım yaptı.
1540 Valerius Cordus (1515-1544) Alman Eteri buldu.
1551 Jerome Cardan (1501-1576) İtalyan Kehribarın bazı hafif maddeleri çektiğini farkederek elektrik ile manyetizma arasında bağıntı kurdu.
1592 Galileo Galilei (1564–1642) İtalyan 30 kez büyüten teleskopu yaptı . Termometreyi , sarkaçı buldu
1600 William Gilbert (1544-1603) İngiliz Dünyanın küresel bir mıknatıs olduğunu ve pusulanın ibresinin dünyanın magnetik kutbunu gösterdiğini buldu
1614 John Napier (1550–1617) İskoçyalı Logaritma cetvelini buldu.
1618 Johannes Kepler (1571–1630) Alman Güneş sisteminin yasalarını keşfetti
1642 Blaise Pascal (1623–1662) Fransız İlk toplama makinesini icat etti
1643 Evangelista Torricelli (1608–1647) İtalyan Cıvalı barometreyi buldu
1687 Isaac Newton (1643–1727) İngiliz Yer çekimi yasalarını keşfetti.
1450 Johann Gutenberg (1395-1468) Alman Matbaayı buldu.
1492 Kristof Kolomb (1451-1506) İspanyol Amerika'ya ayak bastı
1507 Amerigo Vespuci (1451-1512) İtalyan Amerika'nın yeni kıta olduğunu kanıtladı.
1650 Otto von Guericke (1602–1686) Alman İlk vakum pompasını buldu.
1672 Otto von Guericke (1602–1686) Alman Sürtünme yoluyla elektrik yaratan ilk generatörü (statik -durağan- elektrik makinası) yaptı
1698 Thomas Savery (1650-1715) İngiliz İlk buharlı makineyi yaptı
1704 Isaac Newton (1643 –1727) İngiliz Optik adlı kitabını yayımladı
1729 Stephen Gray (1696–1736) İngiliz Metallerin iletken, ametallerin yalıtkan olduğunu keşfetti.
1742 Anders Celsius (1701–1744) İsveç Sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi
1745 Peter Van Musschenbroek (1692-1761) Hollandalı Elektrik depo edebilen, su dolu cam kavanoza batırılmış metal çubuktan ibaret Leyden Şişesi ni yaptı ki bu tarihin ilk sığacı(kapasitör)dır
1746 Benjamin Franklin (1706–1790) ABD Elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçları keşfetti paratoneri buldu..
1763 Claude Chappe (1763–1805) Fransız Basit Telgrafı icat etti
1777 James Watt (1736–1819) İngiliz Uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı
1779 Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1802) Fransız Yüklü iki metal küre ya da iki mıknatıs kutbu arasındaki itme veya çekme kuvvetini buldu ve ölçebilen burulmalı tartı aygıtını gerçekleştirdi;
1783 Montgolfier kardeşler   Fransız İlk uçan balonla yolculuk yaptılar
1783 Louis Lenormand (1757–1837) Fransız İlk paraşütü tasarladı
1796 Edward Jenner (1749–1823) İngiliz Çiçek aşısını buldu
1799 Alessandro Volta (1745-1827) İtalyan İlk elektrik bataryasını yaptı
1800 William Nicholson (1753-1815) İngiliz Elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırdı.
1804 Richard Trevithick (1771-1833) İngiliz Ray üzerinde giden ilk lokomotifi icat etti
1807 Humphry Davy (1778–1829) İngiliz Potasyum ve sodyumu bileşiklerinden ayırmayı başardı. Yeni metaller keşfetti.
1816 Rene Laennec (1781-1826) Fransız Stetoskobu icat etti
1819 André Marie Ampére (1775 - 1836) Fransız Magnetik alan ile bu alanı doğuran elektrik akımı arasındaki bağıntıyı formüle etti,elektrik akımını ölçen bir aygıt yaptı
1820 Hans Christian Oersted (1777–1851) Danimarkalı Elektromanyetik akımı keşfetti
1826 Joseph Nicéphore Niepce (1765–1833) Fransız İlk fotoğraf çekimini başardı
1827 Georg Simon Ohm (1789 -1854) Alman Bir iletkenden geçen akımın iletkenin uçları arasındaki gerilim ile doğru, iletkenin direnciyle ters orantılı olduğunu formüle etti,
1829 Joseph Henry (1797–1878) İskoç asıllı ABD Demir çekirdek etrafında tel sarımı suretiyle yaptığı bobin ile güçlü manyetik alan yaratarak bir tondan fazla metali kaldırdı.
1830 Barthélemy Thimonnier (1793-1857) Fransız İlk dikiş makinesini yaptı
1830 Isaac Merritt Singer (1811–1875) ABD Dikiş makinesi üretimine başladı.
1831 Michael Faraday (1791–1867) İngiliz Elektromanyetik kuramları keşfetti,bir buhar makinesi ile bakır bir plakayı bir mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde döndürerek elektrik üretti.
1831 Joseph Henry (1797-1878) ABD Makinelere güç vererek iş yapılmasını sağlayan elektrik motorunu buldu.
1837 Cooke ve Wheatstone   İngiliz İlk elektrikli telgrafı icat ettiler
1841 James Prescott Joule ( 1818-1889) İngiliz Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin birinci kanunu'nun eldesini sağladı
1843 Samuel Finley Morse (1791–1872) ABD Kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı
1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Alman Devre analizi olan ." Kirchhoff I”," Kirchhoff II” yasalarını yayınladı.
1846 William Thomas Morton (1819-1868) ABD Ameliyatlarda eter kullanıldı.
1851 Heinrich Ruhmkorff (1803-1877) Alman Çift kat sarımlı indüksiyon bobinini buldu. Bu buluş A C transformatörün gelişimine önderlik etmiştir.
1852 Elisha Graves Otis (1811-1861) ABD Asansörü icat etti
1853 Linus Yale, Jr. (1821-1868) ABD Pimli kapı anahtarını icat etti
1855 James Clerk Maxwell (1831–1879) İskoç Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
1859 Charles Robert Darwin (1809-1882) İngiliz Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı
1859 Gaston Planté (1834-1889) Fransız Kurşunlu akümülatörü buldu
1860 Jean Joseph Etienne Lenoir (1822-1900) Belçikalı Tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı
1867 Christopher Latham Sholes (1819-1890) ABD Gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti
1863     İngiltere Londra’da ilk metro çalışmaya başladı
1869 Dmitri Mendeleev (1834-1907) Rus Periyodik elementler tablosunu yayımladı
1865 Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) İsveç Dinamiti buldu.
1876 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD Dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuarını kurdu
1876 Nikolaus August Otto (1832-1891) Alman 4 zamanlı motoru yaptı
1876 Charles Francis Brush (1849- 1929) ABD Elektrik çalışma akımı üretebilen açık bobin dinamoyu buldu.
1876 Alexander Graham Bell (1808-1889) İtalyan asıllı ABD Telefonu icat etmiştir.
1877 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti
1878 Joseph Wilson Swan (1828-1914) İngiliz Elektrik ampulünü icat etti
1879 Ernst Werner von Siemens (1816–1892) Alman Elektrikli treni icat etti
1880     ABD San Fransisko da elektrik satmak için ilk şirket kuruldu. (California Electric Light Company)
1880 Thomas Edison (1847-1931) ABD Elektrikli ampulü kullanılır duruma getirerek satışa sundu
1882 Thomas Edison (1847-1931) ABD Dünyanın ilk merkezi güç üretim tesisi doğru akım(DC) güç sistemli üretim tesisi New York City de açıldı
1882     ABD Wisconsin'de ilk hidroelektrik santral açıldı
1883 Nikola Tesla (1856–1943) Sırp asıllı ABD Elektriğin gerilimini dönüştürebilecek ve uzak mesafelere iletmeyi kolaylaştıracak bir transformatör olan Tesla bobinini buldu ki, alternatif akım projesinin önemli bir ayağıdır
1884 Charles Algernon Parsons (1854-1931) İngiliz Buhar türbinini yaparak elektrik Jeneratör (generatör) lerini döndürmede kullanılmıştır
1884 Hiram Stevens Maxim (1840-1916) ABD Tam otomatik makineli tüfeği yaptı
1885 Karl Friedrich Benz (1844-1929) Alman Satış araçlı oto yaptı.
1885 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) Alman Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti
1885 Louis Pasteur (1822–1895) Fransız Kuduz aşısını buldu
1887 Nikola Tesla (1856–1943). Sırp asıllı ABD Alternatif akım jeneratörü buldu. Böylece elektrik enerjisi uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilecekti
1887 Emile Berliner (1851-1929) Alman asıl ABD Gramofonu buldu.
1888 George Eastman (1854–1932) ABD Taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı , rulo filmi yaşama geçirdi.
1889     ABD Üretimlerinin tamamını ya da bir bölümünü su gücünden sağlayan elektrik şirketi sayısı 200 ü bulmuştur.İlk uzun mesafe doğru akım ENH Portland şehrine enerji sağladı
1892 Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913) Alman Diesel motorunu hayata geçirdi.
1894 Jesse W. Reno (1861–1947) ABD İlk yürüyen merdiveni tasarladı
1894 Limuere kardeşler   Fransız Sinema makinesini hayata geçirdiler.
1895     ABD Alternatif akım üreten ilk jeneratör Niagara şelalesine kuruldu..
1895 Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) Alman X ışınlarını keşfederek adıyla anılan röntgen cihazını buldu.
1896 Guglielmo Marchese Marconi (1874-1937) İtalyan Radyo dalgalarıyla yayını gerçekleştirdi.
1896 Antoine Henri Becquerel (1852-1908) Fransız Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti
1898 Valdemar Poulsen (1869-1942) Danimarkalı Teyp cihazını buldu.
1901 Hubert Cecil Booth (1871–1955) İngiliz Elektrikli süpürgeyi buldu.
1902 Marie ve Pierre Curie   Polonya Radyumu keşfettiler
1903 Wright kardeşler   ABD Motorlu uçağı yaptılar.
1903 Dr Willem Einthoven (1860-1927) Hollandalı Elektro kardiyografi cihazının buluşunu gerçekleştirdi
1904 John Ambrose Fleming (1849-1945) İngiliz Diyot denilen elektronik vakum tüpünü buldu.
1905 Albert Einstein (1879-1955) Musevi köken Alman Asıllı ABD Görecelik kuramını yayınladı.
1906 Alva John Fisher (1862–1947) ABD Çamaşır makinesinin buluşunu gerçekleştirdi.
1907 Paul Cornu (1881-1944) Fransız Motorlu helikopteri uçurdu
1908 Henry Ford (1863-1947) ABD Otomobil yapımında seri üretim sistemi kurarak imalatı hızlandırdı.
1911 Roald Engebret Amundsen (1872-1928) Norveç Güney kutbunu keşfetti
1913 Elmer Ambrose Sperry (1860-1930) ABD İlk robot
1913 William Paine Sheffield (1857-1919) İngiliz Paslanmaz çelik
1914     ABD Ohio kentinde trafik lambalarının kullanılmasına başlandı
1918 Pierre LANGEVIN ve ekibi   Fransız Sonar sistemini buldular
1922 Arthur Korn (1870-1945) Alman Faksı buldu
1922     Kanada Şeker hastalarına Ensülin tedavisi uygulanmasına başlandı
1923 Platen ve Munters   İsveç Elektrikli Buzdolabını yaşama geçirdi.
1926 John Logie Baird (1888-1946) İskoç Televizyonda görüntü elde etti.
1926 Robert H. Goddart (1882-1945) ABD Sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
1928 Alexander Fleming (1881-1955) İskoç Penisilini buldu
1930     ABD Elektronik cihaz yaratıldı
1930 Wallace Hume Carothers (1896-1937) ABD Naylonu üretti
1933     Almanya Teleks ile yazılı haberleşme sağlandı
1935 Robert Alexander Watson-Watt (1892–1973) İskoç Radarı icat etti
1935 Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972) Rus asıllı ABD Modern helikopteri tasarlayarak uçurdu.
1936     İngiltere Siyah beyaz TV yayınına başladı
1937 Frank Whittle (1907–1996) İngiliz Jet motorunu tasarladı
1938 Chester F. Carlson (1906-1968) ABD Fotokopi makinesini kullanıma sundu
1939     İngiltere Çamaşır makinesi üretildi
1939 HP şirketi   ABD Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi
1942 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıl ABD Uzun menzilli roketi tasarladı
1942     ABD İlk elektronik bilgisayarın yapımına başlandı ve aygıtın yapımı 1945 yılında tamamlandı.
1942 Enrico Fermi (1901-1954) İtalya Nükleer Reaktörü tasarladı
1945 J. Robert Oppenheimer (1904-1967) ABD Atom bombasını geliştirerek denedi.
1945 Percy Lebaron Spencer (1894-1970) ABD Mikro dalga fırının patentini aldı
1946 J.Mauchly ve J.Eckert   ABD ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar
1947     ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı
1947     ABD Transistörün teorisi geliştirildi
1948 BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY   ABD Transistoru icat ettiler
1951 IBM şirketi   ABD Ticari bilgisayar hizmete sokuldu
1951 John Eckert ve John Mauchly   ABD UNIVAC denilen sayısal bilgisayarı yaptılar
1953 Francis Crick ve James Watson   İngiliz& ABD DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler
1954     SSCB Dünyanın ilk nükleer santralı Rusya'da elektrik üretimine başladı.
1957     SSCB Uzaya SPUTNİK 1 uydusunu fırlattı
1958 Townes ve Schawlow   ABD Lazer kuramını ortaya koydular
1958 Jack Kilby (1923-2005) ABD Silisyum yonga yani Tümleşik devre (Mikroçip) bulundu.
1958 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıllı ABD Uzaya uydunun fırlatılmasını sağlayan roket sistemini geliştirdi
1960 Theodore Harold Maiman (1927- ) ABD Lazer tabancasını gerçekleştirdi
1961 Yuri Alekseyevich Gagarin (1934-1968) SSCB Uzaya giden ilk insan oldu
1962 Nasa   ABD İlk TV uydusunun uzaya fırlatılması
1966     ABD Tek transistorlu hafıza yongası yaratıldı
1967 Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) G.Afrika İlk kalp naklini gerçekleştirdi
1969     ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı
1969 Neil Armstrong ve Edwin Aldrin   ABD Aya ayak basan ilk insanlar oldular
1970 IBM firması   ABD Esnek disketi( Floopy )üretti
1971     SSCB İlk uzay istasyonu Solyut 1 fırlatılarak yörüngeye oturtuldu
1972 Godfrey Newbold Hounsfield (1919-2004) İngiliz Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti
1973     SSCB Aya , insansız araç indirdi
1974 Intel şirketi   ABD Bar Code uygulaması başlatıldı
1976     ABD Mikro işlemci gerçekleştirildi
1981 IBM firması   ABD Kişisel bilgisayar üretildi
1982 Philips Sony   Hollanda-Japonya İki ayrı ülkede eş zamanlı ilk kompact disk (CD) üretildi
1982     ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
1983 MicroSoft firması   ABD Windows işletim sistemini yarattı
1984     ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı
1985     Avrupa Mobil telefonlar kullanılmaya başlandı.
1991     ABD Sanal gerçeklik tasarlandı, internet insanlığın kullanımına açıldı.
1997 NASA   ABD Uzay aracı Marsa iniş yaptı
1997     ABD Genetik bilimde ilk somut başarı olarak bir koyun kopyalandı
1997 IBM şirketi   ABD Bilgisayar, dünya Satranç şampiyonu Kasparov'u yendi
2000     ABD Genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğü açıklandı.
         
         
         
         

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Ana Sayfa

Bu sayfada dakika saniye misafirimiz oldunuz.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol